TERMS AND CONDITIONS OF USE

הגדרות
בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:
 1. "האתר" - אתר האינטרנט WWW.RENBYSFR.COM WWW.STYLEFORRENT.CO.IL
 2. החברה: סטודיו ויולט בע"מ 511822272
 3. "הבגדים   והאביזרים" – הבגדים והאביזרים המופיעים באתר ומוצעים למכירה .
 4. זמן קבלת הסחורה:
 5. משלוח אקספרס עד הבית- עד חמישה ימי עסקים – לא כולל יום ההזמנה.
      "יום אספקת הסחורה" – היום בו נמסרה הסחורה ליעד המבוקש ע"י הלקוחה, באמצעות חברת השליחויות.
 1. "כתובת למשלוח דואר" - הכתובת אשר נרשמה ע"י המזמינה בטופס ההזמנה ככתובת למשלוח הזמנות.
 2. "יום ביצוע ההזמנה" - היום בו אושרה ההזמנה ע"י חברת האשראי אליה משויך הכרטיס בו שולמה ההזמנה ע"י המזמינה.
 3. "ימי עסקים" - ימי חול, ראשון עד חמישי, למעט ערבי חג, חגים וחול המועד. 
 4. "שירות הלקוחות של החברה" - דוא"ל REINE@STYLEFORRENT.CO.IL או בטלפון 0584-550250
 5. "הלקוחה" – מי שעושה שימוש כלשהו באתר לרבות מזמינה.
 
כללי
 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת בגדים ואקססוריז והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה. 
 2. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 3. תקנון זה הנו הבסיס החוקי להזמנות ולגלישה באתר והוא בלבד המסדיר את היחסים בין החברה לבין הגולשת באתר ו/או המזמינה דרך האתר.
 4. כל לקוחה המבצעת הזמנה ו/או רכישה דרך האתר מצהירה, כי עם ביצוע הפעולה, היא קראה תקנון זה, וכי היא מסכימה לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, וכי לא תהיה לה או למי מטעמה כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליה ו/או עובדיה, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 5. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הבלעדי וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת, ואולם על הזמניות שבוצעו יחול תמיד התקנון שהיה בתוקף במועד ביצוע ההזמנה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר ו/או לאפשרות לבצע רכישות באתר ו/או לבטל השתתפות של לקוחה שהתנהגותה אינה הולמת ו/או לא חוקית ו/או שאינה לפי תקנון זה ו/או המנסה לפגוע בניהולו התקין של האתר.
 7. בכל הנוגע לפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו רישומי המחשב של החברה ראיה מכרעת לנכונות הפעולות.
 8. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה. כן מוסכם ומובהר, כי החברה תשתדל לעשות את מיטב יכולתה כדי להציג בפני לקוחותיה תמונות מדויקות ככל האפשר. יובהר, כי עלולים להופיע באתר, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות והחברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 9. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל הדגמים ו/או הבגדים שתמונותיהם מופיעות באתר, אך תשתדל לבצע בקרה שוטפת של מלאי המוצרים.
 10. כל המחירים באתר מופיעים על גבי המוצרים ונקובים בשקלים חדשים. המחירים כוללים מע"מ, אם הוא חל לפי הדין, ואינם כוללים דמי משלוח.
 11. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שביצעה לקוחה הוא המחיר שהתפרסם בעת שהשלמת את תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי כרטיס אשראי). אם עודכנו המחירים לפני שהושלם תהליך ההזמנה, תחויב הלקוחה לפי המחירים המעודכנים.
 12. החברה רשאית להציע באתר מבצעים, הטבות והנחות. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בלא צורך לתת כל הודעה מוקדמת על כך. קבלת מתנה במסגרת מבצע מוגבלת לפריט אחד ללקוחה.
 13. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולארי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו"ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 14. בעת עדכון סל הקניות, החברה שומרת לעצמה את הזכות להעביר תזכורת ללקוחה אודות הסל הנטוש, באמצעות שליחת מייל לכתובת שהוזנה. או לחילופין באמצעות שיחה טלפונית.
 15. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. באם הלקוחה מעוניינת להסיר את עצמה מן הדיוור לאחר שנרשמה, היא יכולה לעשות זאת בקלות דרך הלינק בתחתית הדיוור שהתקבל. 
 16. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור לגבי האתר, פעילותו והמוצרים המוצגים ניתן לפנות ישירות לשרות הלקוחות של החברה.
 17. האמור בתקנון זה מתייחס באופן שווה לבני שני המינים והשימוש בלשון נקבה הוא מטעמי נוחות בלבד.
 18. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות הלקוחות ולא ישמשו בפרשנות התקנון.
 
הרשמה לאתר
 1. כדי לבצע הזמנה, על הלקוחה להירשם לאתר באמצעות טופס ההרשמה. הרישום הוא חד פעמי ולאחר מכן תוכל הלקוחה להזמין ללא צורך ברישום מחדש. אם תשכח הסיסמא, תשלח ללקוחה סיסמא חדשה שתאפשר לה להשתמש באתר.
 2. על המזמינה לעדכן פרטים נכונים ומדויקים בלבד, מילוי פרטים לא נכונים או לא מדויקים אסור בתכלית וכל תוצאה של שימוש בפרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים יחול על המזמינה בלבד.
 3. רכישת מוצרים תתבצע באמצעות מילוי טופס הזמנה המופיע באתר. יובהר, כי מילוי כל הפרטים מהווה תנאי מוקדם לביצוע ההזמנה.
 4. החברה מתחייבת כי לא תעשה שימוש בפרטי הלקוחה הרשומה באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה באתר, וכן, לצורך שמירת קשר עם הלקוחה. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיה האישיים של לקוחה לצד שלישי במקרים בהם הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, וכן ככל שהלקוחה עשתה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי הלקוחה לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליך משפטי.
 5. לאחר שנמסרו הפרטים, המסמכים המחייבים אושרו וניתנה הסכמת הלקוחה לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות, החברה רשאית, אך לא חייבת, להציג או לשלוח ללקוחה עדכונים באמצעות חשבונה באתר או באמצעות הדואר האלקטרוני. בכלל זה עדכוני תוכן, מידע על שירותיה ומוצריה של החברה, כמו גם שירותים ומוצרים של אחרים, מבצעים, חידושים באתר, כמשמעות הדברים בסעיף 30א. לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב – 1982.
 
ביצוע הזמנות דרך האתר 
 1. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר במדויק. אם בעת ביצוע ההזמנה יימסרו פרטים שגויים, החברה לא תוכל להבטיח שהמוצרים יגיעו ליעדם. במקרה שהמוצרים יחזרו לחברה בגלל פרטים מוטעים, תחויב הלקוחה בתשלום בגין דמי משלוח וטיפול. יש להקפיד למלא פרטים מדויקים ועדכניים.
 2. כל לקוחה תהיה רשאית להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי עדכון היעד המבוקש בטופס ההזמנה – אך היעד האחרון למשלוח שיעודכן על ידי הלקוחה יישמר במאגר החברה כיעד המבוקש של הלקוחה. החברה רשאית שלא לשלוח מוצרים אל מחוץ לישראל.
 3. מילוי כל הפרטים הנדרשים לרכישת מוצר, ובפרט פרטי התשלום בדף התשלום, יחשב לביצוע הזמנה ע"י הלקוחה (להלן: "הזמנה").
 4. עם ביצוע ההזמנה ע"י הלקוחה, יישלח אישור באמצעות הדואר האלקטרוני על קליטת פרטי ההזמנה. לתשומת לב: אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
 5. לאחר קליטת ההזמנה, תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע"י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך ללקוחה שההזמנה אכן אושרה.
 6. למען הסר ספק, משלוח ההודעה ללקוחה אינו מהווה ראיה על ביצוע פעולה ואינו מחייב את החברה. רק רישום ההזמנה במחשבי החברה יהווה ראיה חלוטה לנכונות הפעולות.
 7. אישור סופי של ההזמנה ישלח רק לאחר בדיקת כרטיס האשראי המצוין בהזמנה ואישור חברת האשראי, והכל בכפוף להמצאות המוצרים במלאי. מועד המשלוח יקבע החל מיום אישור ההזמנה ע"י חברת האשראי.
 8. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברת האשראי, מאחר שכרטיס האשראי של הלקוחה אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל שירות ארנק אלקטרוני זמין אחר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם הלקוחה לשם השלמת ההזמנה באמצעי תשלום אחר או לשם ביטולה.
 9. אם תבחרי לשלם באמצעות חשבון "פייפאל" ("PayPal") תתבקשי להזין את פרטי חשבונך הקיים באתר "פייפאל" (www.paypal.com) או תוכלי לבחור לפתוח חשבון "פייפאל" במהירות. לתשומת ליבך, אם החלטת לשלם באמצעות חשבון "פייפאל", החברה תוכל לגבות את התשלום עבור המוצרים רק לאחר קבלת אישור מ-"פייפאל". השימוש וקבלת האישור כפוף לתנאי השימוש ומדיניות הפרטיות של פייפאל, ולא של האתר.
 10. אישור פעולת הרכישה מותנה בזה שהמוצר אכן קיים במלאי מחסני החברה במועד האספקה המבוקש ו/או במועד ההזמנה. במידה ולא צוין כי המוצר אינו קיים במלאי והמוצר לא הורד מהאתר עד למועד ביצוע ההזמנה, לא תהא החברה מחויבת במכירת המוצר, ולרוכשת לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף אשר נגרם לרוכשת ו/או לצד ג'. האמור הנו בכפוף לכך שהחברה תשיב ללקוחה כל סכום ששילמה במידה ואכן שילמה לחברה ו/או תבטל החברה את החיוב במידה ובוצע. יש להדגיש ולהבהיר כי ייתכנו מצבים בהם על אף שפריט מסוים מוצג באתר כקיים במלאי, בפועל אינו קיים במלאי ולא ניתן לספק אותו – במצבים אלו תבוטל ההזמנה וללקוחה לא תהא טענה בקשר לכך בכפוף להשבת הסכום ששולם לחברה על ידי הלקוחה.
 
ביטול הזמנה ומדיניות החזרת מוצרים
 1. האמור בסעיף זה כפוף לחוק הגנת הצרכן התשמ"א 1981 (להלן: "החוק").
 2. בידי הלקוחה המזמינה לבטל את ההזמנה שנעשתה בכל אחד מהמקרים ובתנאים שלהלן: כל זיכוי יועבר לאמצעי התשלום (כרטיס אשראי או פייפאל) בו בוצעה ההזמנה בלבד, ובהתאם ללוחות הזמנים של חברת האשראי.
 3. מובהר כי לא יינתן זיכוי כספי בגין מוצרים שלא שולמה בגינם תמורה כספית, כגון מבצעים או מתנות.
 4. אופן החזרת המוצרים - הלקוחה תשלח על חשבונה את המוצר חזרה למשרדי החברה, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילת משלוח .כמו כן ניתן להחזיר את המוצר במשרדי החברה.
 5. לא ניתן להחזיר לזכות כרטיסים לחיוב מידי בחשבון הבנק (להלן: "כרטיסי דירקט") ולכן בעלי כרטיסי דירקט זכאים לקבלת קרדיט באתר בלבד.
 6. פריט שנרכש במבצע אינו ניתן להחזרה והוא ללא אפשרות להחזר כספי אלא החלפה בפריט אחר שנמכר במבצע תוך 5 ימי עסקים.
 7.  פריט שנמכר במסגרת פיינאל סייל או מכירת גראז אינו ניתן להחלפה או החזרה
 • ביטול לפני שליחת המוצר ללקוחה יהיה ללא חיוב דמי משלוח נוסף, ויוחזרו ללקוחה הכספים ששילמה בגין ההזמנה כולל דמי המשלוח בניכוי 5% . זיכוי כספי  בניכוי %5 או 100 ש"ח הנמוך מבינהם יינתן עפ"י האמור בחוק.
 • במקרה של ביטול הזמנה לאחר שנשלח המוצר אל המזמינה ולאחר קבלת הסחורה במחסני החברה, יינתן זיכוי כספי בניכוי עלות המשלוח במידה והמוצר התקבל חזרה תוך 48 שעות. הזיכוי יינתן בתנאי שהמוצר יוחזר ללא שימוש ו/או פגם ו/או נזק כפי שהתקבל. במידה והמוצר הוחזר שלא כאמור בסעיף זה, לא תזוכה המזמינה (לא זיכוי כספי ולא שובר זיכוי). כן יובהר, כי החברה תהא בעל שיקול הדעת הבלעדי בעניין מצב המוצר המוחזר. יובהר כי ניתן להחזיר את הפריט - שלא נעשה בו שימוש, תוך 14 יום מקבלתו  ולקבל זיכוי למימוש באתר.
 
 
ביטול הזמנה על ידי החברה
החברה שומרת לעצמה את הזכות להפסיק בכל עת, על פי שיקול דעתה הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל הזמנה שביצעה לקוחה, לרבות, אך לא רק, בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן:
 • לאחר סיום ביצוע ההזמנה התגלה כי הפריט אזל מהמלאי;
 • לא נקלטו במערכת פרטי כרטיס האשראי ופרטיה המלאים של הלקוחה;
 • כרטיס האשראי שברשות הלקוחה נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי;
 • הלקוחה הקלידה קוד קופון שאינו עולה בקנה אחד עם תנאיו
 • הלקוחה מסרה בעת ביצוע ההזמנה ו/או לאחר מכן פרטים שגויים;
 • ישנו חוב כספי לחברה או לחברות הקשורות עמה והחוב לא נפרע, על אף שחלף המועד לתשלומו – במקרה כאמור ייזקף התשלום בראש ובראשונה לכיסוי החוב כאמור;
 • בכל מקרה שבו נעשתה פעולה בניגוד לתקנון זה, בניגוד לתנאיו של אחד מהמסמכים המחייבים או תנאיו של כל שירות מקוון אחר שיציע האתר;
 • הלקוחה הפרה תנאי מתנאי התקנון;
 • הלקוחה ביצעה מעשה בלתי חוקי ו/או עבר על הוראות הדין;
 • הלקוחה ביצעה מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בפעילותו התקינה של האתר ו/או בצד ג' אחר כלשהו, לרבות לקוחותיה, עובדיה וספקיה של החברה;
 • שירותי האתר שימשו לביצוע מעשה הנחזה כבלתי חוקי על-פי דיני מדינת ישראל או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;
 • אם לפי דעת החברה, בכוונת הלקוחה לשוב ולמכור את הפריטים שנרכשו על ידה באמצעות האתר לצד ג'. בהקשר זה הלקוחה מאשרת ומתחייבת כי לא תמכור פריטים שרכשה באתר לצד ג' כלשהו;
 • בכל מקרה אשר בו, מחמת "כח עליון", אין באפשרות החברה לבצע ניהול תקין של האתר, לספק ללקוחה את המוצרים ו/או לעמוד בהתחייבות אחרת שלה. בסעיף זה "כוח עליון" משמעו: לרבות תקלות מחשב, תקלות במערכת טלפונים או תקלות במערכות תקשורת אחרות, חבלה כלשהי ואירוע בטחוני. בנסיבות כאמור רשאית החברה לבטל את ההזמנה או להציע למשתמש פריט חלופי שווה ערך, לפי שיקול דעתה ובהתאם לנסיבות הביטול. בוטלה מכירה כאמור, החברה לא תהיה אחראית ולא תישא, בכל מקרה, בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם ללקוחה או לצד שלישי לרבות אך לא רק נזק בגין רכישת המוצר ו/או השרות אצל צד שלישי במחיר הגבוה ממחיר העסקה .
   
אספקה ומשלוחים 
 1. אספקת המוצרים ללקוחות מבוצעת באמצעות חברות שליחויות ,במסגרת זמן האספקה שהובטח במכירה.
 2. סכום דמי המשלוח יופיע בתום תהליך ההזמנה תחת המוצרים שבחרה הלקוחה לרכוש וייגבה בעת ביצוע ההזמנה. במקרה של עסקה בתשלומים, ייתכן ודמי המשלוח ייגבו במסגרת התשלום הראשון.
 3. במשלוחים יתכן ויבוצע תאום מראש, טרם הבאת המוצר..
 4. החברה אינה אחראית בגין עיכובים ותקלות של חברות השילוח השונות, אך נעמוד לרשותכם על מנת לנסות לפתור כל בעיה.
 5. האפשרות להזמין מוצרים באתר מוגבלת לאזורים בהתאם למפת אזורי החלוקה של חברת המשלוחים (משלוחים אל אזורים מעבר לקו הירוק יגיעו לסניף הקרוב ולא עד הבית). החברה רשאית, אך לא מתחייבת, לספק את השירות גם אל מחוץ לאזורי החלוקה, בתיאום טלפוני מראש. לכן גם אם הזמנה כזו התקבלה ונקלטה במחשבי האתר, לא תהיה חייבת החברה לספקה.
 6.  מועדי האספקה המפורטים לעיל אינם חלים על מוצרים שאזלו מהמלאי או ריטים בהזמנה מראש.
 7. המוצרים שהוזמנו יסופקו לאחר שהושלם תהליך הרכישה, בתנאי שקליטת ההזמנה נעשתה בטווח זמני ההזמנה כפי שהם מוגדרים בדף המוצר המבוקש, בתנאי שבבעלות המזמינה כרטיס אשראי תקף שניתן לחייבו ולסלקו בישראל, ובתנאי שחברת כרטיסי האשראי שהנפיקה אותו אישרה את העסקה שבוצעה. 
 
אחריות החברה 
 1. החברה ו/או מי מטעמה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמשת ו/או ללקוחה ו/או למזמינה ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר - תהא עילת התביעה אשר תהא  - לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא, שאז החברה שומרת לעצמה לבטל את ההזמנה הספציפית.
 2. נפלה טעות קולמוס בתיאור הבגד, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.
 3. תמונות המוצרים באתר נועדו להמחשה בלבד וייתכנו הבדלים בין התמונות המוצגות באתר, חלקן או כולן, לבין המוצרים הנמכרים בפועל.
 4. בכל מקרה לא תישא החברה באחריות כלשהי העולה על ערך הבגד/מוצר הנרכש (בתוספת דמי משלוח) וכן בכל נזק שאינו ישיר ו/או נזק תוצאתי.
 5. החברה אינה אחראית לשימוש שתעשה הלקוחה ו/או המזמינה שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה לרבות ביצוע כביסה ו/או כל שימוש אחר.
 6. החברה לא תהיה אחראית לעיכובים באספקת המוצרים כתוצאה מאירועים שאינם בשליטתה, לרבות תקלות, עיכובים, שביתות, בעיות בסליקת האשראי, אסונות טבע, תקלות במערכת המחשוב או במערכות הטלפונים שיפגעו בהשלמת תהליך הרכישה או תקלות בשירות הדואר האלקטרוני.
 7. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. אם המזמינה סבורה כי המוצרים שרכשה באמצעות האתר או השירותים לוקים בפגם כלשהו, היא מוזמנת לפנות לשירות הלקוחות של החברה, והחברה תטפל בפנייה מוקדם ככל שניתן.
  
זכויות יוצרים
 1. כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות היוצרים, הדגמים, הסימנים המסחריים, השיטות והסודות המסחריים, הנם רכושה של החברה בלבד. זכויות אלה חלות, בין השאר, על הנתונים באתר, עיצוב האתר, לרבות רשימת המוצרים, תיאור ועיצוב הבגדים וכל פרט אחר הקשור לחברה.
 2. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מהאתר, לרבות סימני מסחר, תמונות וטקסטים, עיצוב בגדים, תמונות הבגדים וכיוצא בזאת, בלא קבלת רשותה של החברה מראש ובכתב.
 3. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים בבסיס הנתונים, ברשימת המוצרים או בתמונות המוצרים המופיעות בו או בפרטים אחרים המתפרסמים בו, בלא קבלת הסכמתה של החברה מראש ובכתב.
 4. אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים לצורך הצגתם באתר או בשירות אחר כלשהו בניגוד להוראות תקנון זה, מבלי לקבל את הסכמתה של החברה מראש ובכתב ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם וככל שתינתן).
 5. השם "STYLE FOR RENT ,RENBYSFR," וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר (בין אם נרשמו ובין אם לא) הם כולם רכושה של החברה בלבד. אין לעשות בהם שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.
 6. ככל שיש סימני מסחר (לרבות תמונות, שרטוטים וכדומה) שנמסרו לפרסום על ידי החברות המציעות מוצרים ושירותים למכירה באתר, כי אז סימני המסחר הנם רכושן של אותן חברות ואין להשתמש בהם ללא הסכמתן.
 7. כל התוכן המילולי, אייקונים (ICONS) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר, לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו לרבות עריכתם והצגתם באתר, הנם בבעלותם הבלעדית של החברה ו/או מי מטעמה. 
 8. יש להשתמש בשירותי האתר למטרות חוקיות בלבד.
 9. אין להעתיק ולהשתמש, או לאפשר לאחרים להשתמש, בכל דרך אחרת בתכנים מתוך האתר, לרבות באתרי אינטרנט אחרים, בפרסומים אלקטרוניים, בפרסומי דפוס וכיו"ב, לכל מטרה אחרת.
 10. אין לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות ו/או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר (לרבות סימני מסחר, תמונות, טקסטים וקוד-מחשב) בלא קבלת רשותה המפורשת של החברה מראש ובכתב.
 11. אין להפעיל או לאפשר להפעיל כל יישום מחשב או כל אמצעי אחר, לרבות תוכנות מסוגCrawlers, Robots וכדומה, לשם חיפוש, סריקה, העתקה או אחזור אוטומטי של תכנים מתוך האתר. בכלל זה, אין ליצור ואין להשתמש באמצעים כאמור לשם יצירת לקט, אוסף או מאגר שיכילו תכנים מהאתר.
 12. אין להציג תכנים מהאתר בתוך מסגרת (Frame), גלויה או סמויה ואין לקשר לעמודים המצויים בתוכו ("קישור עומק"), אלא לעמוד הבית בלבד.
 13. אין להציג תכנים מהאתר בכל דרך שהיא – ובכלל זה באמצעות כל תוכנה, מכשיר, אביזר או פרוטוקול תקשורת - המשנים את עיצובם באתר או מחסירים מהם תכנים כלשהם ובפרט פרסומות ותכנים מסחריים.
 
שמירה על סודיות
 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשבים שלה.
 2. סטייל פור רנט משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות לקוחותיה. החברה משתמשת בחברת איזיקארד, חברת סליקת כרטיסי אשראי ואבטחה מהמובילות בישראל לצורך בדיקת ואבטחת המידע.  
 3. אבטחת מידע היא עניין חשוב ביותר בתחום סליקת האשראי. לכן איזיקארד מחוייבת לעמוד בכל תקני ונהלי אבטחת המידע המחמירים ביותר של חברות כרטיסי האשראי בארץ ובעולם. חברת איזיקארד עומדת בתקנים קפדניים של סטנדרטים ונהלי אבטחת מידע לפי דרישת חברות האשראי תקן PCI level 1.
 4. לנוהלי אבטחת מידע ישנם השלכות מערכתיות וטכנולוגיות וכן השלכות ארגוניות וסדרי עבודה. ההחמרה בנהלים נועדה על מנת לתת תשובה לביקורת הגוברת הן על הסוחרים והן על חברות  האשראי על פגיעותן של מערכות המסחר האלקטרוני לפרצות וגניבת פרטי כרטיסי אשראי. החדרת ה-PCI DSS תעלה משמעותית את רמת האבטחה ותעזור להגביר את האמון של משתמשי סליקה און ליין בשימוש בכרטיסי אשראי. שירות ההסמכה לתקן כולל בתוכו את כמות ומגוון הבדיקות הרב ביותר ברמת התקן הגבוהה ביותר רמה 1.
 5. העברת הנתונים באתר מתבצעת בצורה מוצפנת בפרוטוקול מאובטח כלומר, כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר.
 6. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם ללקוח או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה, לרבות במקרה של חדירה למחשבי החברה. 
 7. החברה מתחייבת לא לעשות שימוש בפרטי הלקוחות הרשומים באתר אלא לצרכי תפעול האתר בלבד, ועל מנת לאפשר את ביצוע ההזמנה והעברת אינפורמציה ללקוחה, כמפורט בתקנון זה ו/או באתר.
 8. החברה עושה מאמץ לספק ללקוחה שירות תקין ובאיכות גבוהה. יחד עם זאת, החברה אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי-מורשית למחשבי החברה, נזקים, קלקולים, תקלות או כשלים - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר - אצל החברה או אצל מי מספקיה. במקרה כאמור לא תהיה כל אחריות לחברה ו/או מי מטעמה כאמור בסעיף 6 לעיל.
 9. החברה לא תישא בכל אחריות ביחס להודעות שיתקבלו או שיישלחו באמצעות האתר (לרבות הודעות שישלחו ללקוחות ע"י לקוחות אחרים באמצעות שירותי האתר), תוכנן של הודעות כאלה או כל קובץ מחשב שיצורף להן, פעולתו של כל קובץ כאמור, השפעתו על מחשב המשתמש וכל נזק, אובדן, אי נוחות, עוגמת נפש וכיו"ב, תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למשתמש או לכל צד שלישי בשל הודעות שיתקבלו באמצעות שירותי האתר או יישלחו באמצעותו.
 
הדין החל
הדין החל על תקנון זה ו/או על כל פעולה ו/או על סכסוך הנובע ממנו, הוא הדין הישראלי בלבד.
לבית המשפט המוסמך במחוז תל אביב-יפו תהיה הסמכות הבלעדית והייחודית לדון במחלוקות הנובעות או הקשורות במישרין או בעקיפין, להוראות תקנון זה ו/או לשימוש ו/או לרכישות באתר, באופן השולל את סמכותו של כל בית משפט אחר.
 
לכל שאלה בנוגע לאתר, לאופן השימוש בו, לפריטים המוצגים בו או כל נושא אחר, ניתן ליצור קשר  בדוא"ל styleforrentmail@gmail.com או בטלפון 0584-550250.
 

GENERAL INFORMATION

Welcome to our Privacy Policy page! When you use our store services, you trust us with your information. This Privacy Policy is meant to help you understand what data we collect, why we collect it, and what we do with it. When you share information with us, we can make our services even better for you. For instance, we can show you more relevant search results and ads, help you connect with people or to make sharing with others quicker and easier. As you use our services, we want you to be clear how we’re using information and the ways in which you can protect your privacy. This is important; we hope you will take time to read it carefully. Remember, you can find controls to manage your information and protect your privacy and security. We’ve tried to keep it as simple as possible.

RIGHT TO ACCESS, CORRECT AND DELETE DATA AND TO OBJECT TO DATA PROCESSING

Our customers have the right to access, correct and delete personal data relating to them, and to object to the processing of such data, by addressing a written request, at any time. The Company makes every effort to put in place suitable precautions to safeguard the security and privacy of personal data, and to prevent it from being altered, corrupted, destroyed or accessed by unauthorized third parties. However, the Company does not control each and every risk related to the use of the Internet, and therefore warns the Site users of the potential risks involved in the functioning and use of the Internet. The Site may include links to other web sites or other internet sources. As the Company cannot control these web sites and external sources, the Company cannot be held responsible for the provision or display of these web sites and external sources, and may not be held liable for the content, advertising, products, services or any other material available on or from these web sites or external sources.

MANAGEMENT OF PERSONAL DATA

You can view or edit your personal data online for many of our services. You can also make choices about our collection and use of your data. How you can access or control your personal data will depend on which services you use. You can choose whether you wish to receive promotional communications from our store by email, SMS, physical mail, and telephone. If you receive promotional email or SMS messages from us and would like to opt out, you can do so by following the directions in that message. You can also make choices about the receipt of promotional email, telephone calls, and postal mail by visiting and signing into Company Promotional Communications Manager, which allows you to update contact information, manage contact preferences, opt out of email subscriptions, and choose whether to share your contact information with our partners. These choices do not apply to mandatory service communications that are part of certain store services.

INFORMATION WE COLLECT

Our store collects data to operate effectively and provide you the best experiences with our services. You provide some of this data directly, such as when you create a personal account. We get some of it by recording how you interact with our services by, for example, using technologies like cookies, and receiving error reports or usage data from software running on your device. We also obtain data from third parties (including other companies). For example, we supplement the data we collect by purchasing demographic data from other companies. We also use services from other companies to help us determine a location based on your IP address in order to customize certain services to your location. The data we collect depends on the services and features you use.

HOW WE USE YOUR INFORMATION

Our store uses the data we collect for three basic purposes: to operate our business and provide (including improving and personalizing) the services we offer, to send communications, including promotional communications, and to display advertising. In carrying out these purposes, we combine data we collect through the various store services you use to give you a more seamless, consistent and personalized experience. However, to enhance privacy, we have built in technological and procedural safeguards designed to prevent certain data combinations. For example, we store data we collect from you when you are unauthenticated (not signed in) separately from any account information that directly identifies you, such as your name, email address or phone number.

SHARING YOUR INFORMATION

We share your personal data with your consent or as necessary to complete any transaction or provide any service you have requested or authorized. For example, we share your content with third parties when you tell us to do so. When you provide payment data to make a purchase, we will share payment data with banks and other entities that process payment transactions or provide other financial services, and for fraud prevention and credit risk reduction. In addition, we share personal data among our controlled affiliates and subsidiaries. We also share personal data with vendors or agents working on our behalf for the purposes described in this statement. For example, companies we've hired to provide customer service support or assist in protecting and securing our systems and services may need access to personal data in order to provide those functions. In such cases, these companies must abide by our data privacy and security requirements and are not allowed to use personal data they receive from us for any other purpose. We may also disclose personal data as part of a corporate transaction such as a merger or sale of assets.